Skærven for alle - Fase 2

Skærven er et stykke bynær natur ejet af DSB. Brugsretten er overdraget til Hedensted Kommune og udlagt til rekreativt område for Hedensted Kommunes borgere.

Formål med projektet er at renovere området, skabe bedre adgangsforhold, forbedre naturen, forbedre mulighederne for friluftsliv som fysisk udfoldelse, leg og mulighed for bål og ophold i shelter. At øge borgernes naturkendskab og formidle områdets kultur.

I fase 2 etableres der aktivitetsplads, toiletbygning, bålplads og shelter, skiltning og opførelse af udkigstårn. Herudover vil der foregå pleje af overdrev, bekæmpelse af bjørneklo og rydning af bævreasp.

colourbox

Ansøger for projektet: Løsning Lokalråd

Kontaktperson: Karin Iversen

Tidsperiode: Det samlede projekt forventes afsluttet 1. juni 2011. Projektet skal være afsluttet 1. august 2011.

Deltagere i partnerskabet:

- LAG Hedensted (Lokale aktionsgruppe)
- Hedensted Kommune
- KFUM og K spejderne i Løsning
- Natur og ungdom, Hedensted

Projektets samlede udgifter: 740.337 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 370.169 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 131.400 kr.

Frivillige arbejdstimer: 590