Skærven for alle - Fase 2

Skærven er et stykke bynær natur ejet af DSB. Brugsretten er overdraget til Hedensted Kommune og udlagt til rekreativt område for Hedensted Kommunes borgere.

Formålet med projektet er at renovere området, skabe bedre adgangsforhold, forbedre naturen, forbedre mulighederne for friluftsliv som fysisk udfoldelse, leg og mulighed for bål og ophold i shelter, øge borgernes naturkendskab og formidle områdets kultur.

I fase 2 etableres der aktivitetsplads, toiletbygning, bålplads og shelter, skiltning og opførelse af udkigstårn. Herudover vil der foregå pleje af overdrev, bekæmpelse af bjørneklo og rydning af bævreasp.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det færdige projekt. 

Bålplads. Foto: Susanne Ernst

Aktivitetsplads. Foto: Susanne Ernst

 

Ansøger for projektet: Løsning Lokalråd

Kontaktperson: Karin Iversen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet det 15. november 2012. 

Deltagere i partnerskabet:

  • LAG Hedensted (Lokale aktionsgruppe) 
  • Hedensted Kommune 
  • KFUM og K spejderne i Løsning 
  • Natur og ungdom, Hedensted

Projektets samlede udgifter: 942.398 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 370.169 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 131.400 kr.

Frivillige arbejdstimer: 840