Skævinge og Gørløse Skov - skovrejsning

Et større skovrejsningsområde ved Skævinge og Gørløse er under etablering nordøst for Skævinge, vest for Hillerød og øst for Gørløse. Skoven vil på sigt blive ca. 1100 ha.

Brugerrådsmøder i skovrejsningsrådene  oktober 2018
Se under Skovrejsningsråd nederst på siden


Offentligt møde i 2018

Borgermøde
Mandag d. 9. marts 2018 blev der afholdt borgermøde i Harløse Forsamlingshus. Mødet blev afholdt primært for at orientere om forslag til justeret grænse for Skævinge skov samt om foreløbige planer for arealer omkring Lønsgård. Der er mulighed for at komme med kommentarer til justeret grænse for Skævinge Skov frem til den 25. april 2018 til Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted og helst på mail: . Til orientering lægges der fredsskovspligt på de arealer, som Naturstyrelsen kommer til at eje i forbindelse med skovrejsning. Det gælder både de lysåbne og de skovbevoksede arealer. Hillerød Kommune er myndighed på skovbyggelinien.

 

Præsentationerprræsentationer fra møde den 9. marts 2018

 

Kort: Forslag til justeret grænse for Skævinge_Skov

Markblokkort

Info fra Hillerød Kommune om skovbyggelinie


  undefined

 

Et større skovrejsningsområde ved Skævinge og Gørløse er under etablering nordøst for Skævinge, vest for Hillerød og øst for Gørløse. Skoven vil på sigt blive ca. 1100 ha, fordelt med hhv. 720 i den fremtidige Skævinge Skov og 380 ha. i den fremtidige Gørløse Skov.

 Skævinge_kort
Kort over skovrejsningsområde ved Skævinge. Skovrejsningsområdet: Orange stiplet linie. Grønt Skraveret område: Naturstyrelsens arealer. Blåt skraveret område: HOFORs areal.
Gørløseskov-kort
Kort over skovrejsningsområde ved Gørløse. Skovrejsningsområdet: Orange stiplet linie. Grønt Skraveret område: Naturstyrelsens arealer. Blåt skraveret område: HOFORs areal.


Mange formål

Formålet er dels at sikre rent drikkevand, og dels at området kan udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark. Det forventes, at skoven med tiden også vil blive leverandør af træ til træ- og energiindustrien. Skoven kan bidrage til at oplagre C02 og mindske brugen af fossile brændstoffer. Samtidig holder skoven bedre på den øgede nedbør, den globale opvarmning forventes at medføre.

  

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

  

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

OfftmødeBjerggårdNaturstyrelsen, HOFOR og Hillerød Kommune redegjorde for skovrejsningsprojektet Skævinge Skov på det offentlige møde ved Bjerggården

Offentlige møder i maj 2014

Der blev afholdt 2 offentlige møder i april om skovrejsningsområderne, hvor Naturstyrelsen, HOFOR og Hillerød Kommune orienterede om projekterne og hvor deltagerne kunne bidrage med idéer og kommentarer på. Møderne blev holdt d. 28.4 kl. 16.30 – 18.30 ved Gørløse Skov Kurreholmvej overfor Rosenholm Gørløse og d. 29.4 kl. 16.30 – 18.30 ved Bjerggården Tjærebyvej 24, 3400 Hillerød.

Referat fra offentligt møde ved Gørløse Skov

Referat fra offentligt møde ved Bjerggården, Skævinge Skov

Skovrejsningsråd

I maj 2014 blev der etableret et skovrejsningsråd for hver, som vil følge udviklingen i skovrejsningsområderne.  Skovrejsningsrådene er bredt sammensat, men alle interesserede kan også fremover bidrage med idéer til naturfremme og friluftsliv i den nye Skævinge og Gørløse Skov ved evt. at indgå i frivillige arbejdsgrupper eller ved henvendelse til Naturstyrelsen Nordsjælland på tlf. 72 54 30 00 eller .

Gørløse

Skovrejsningsbrugerrådsmøde 8. oktober 2018

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Gørløse Skov d. 8.10.2015

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Gørløse Skov d. 13.04.2015

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Gørløse Skov d. 22.09.2014

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Gørløse Skov den 2. juni 2014

Skævinge

Skovrejsningsbrugerrådsmøde 11. oktober 2018

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Skævinge Skov d. 20.04.2015

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Skævinge Skov d. 25.09.2014

Referat fra møde i Skovrejsningsråd i Skævinge Skov den 3. juni 2014 

 


Læs mere i folder om Skovrejsning ved Skævinge (Pdf)

Læs mere i folder om skovrejsning Gørløse Skov (Pdf)

   

BenvedHyldTjørnSlåenKvalkvedRøn
Skovbrynene i de nytilplantede skovrejsningsområder består af flere forskellige gerne bærbærende buske, som f.eks.slåen, røn, tjørn, kvalkved, benved m.fl.

Nyheder

2019:

Plantning af folkeskov på Mother Earth Day

2018:

Samarbejdsaftale om Skævinge Skov på plads


Flot fyr flytter ind i Skævinge Skov ved Melløse

 

 

2016:

Pressemeddelelse: Gørløse Skov klar til brug

Kortbilag Gørløse

Pressemeddelese: Skævinge Skov ved Bjerggården klar til brug

Kortbilag Skævinge

Links:

Nyhed om borgermøder i april 2014

Samarbejdsaftale (pdf)

Checkliste for God statslig skovrejsning

Udgivelser:
Velkommen til Skævinge Skov

Afforestation in Gørløse  (Engelsk folder om Skovrejsning ved Gørløse)