Kom til borgermøde om Skævinge Skov og Gørløse Skov.

Skovdistriktet inviterer til borgermøde i Gørløse Forsamlingshus – 22. maj 2007 kl. 19 -22. Her vil følgegruppen blive præsenteret og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til skovprojekterne.

Frederiksborg Statsskovdistrikt nedsætter nu en følgegruppe, der skal følge udformningen af Skævinge Skov og Gørløse Skov.

Skovdistriktet inviterer til borgermøde i Gørløse Forsamlingshus – 22. maj 2007 kl. 19 -22. Her vil følgegruppen blive præsenteret og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til skovprojekterne.

Følgegruppen består indtil videre af 7 personer fra hver af følgende 7 organisationer: Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Folkemuseet, Nordsjællands Landboforening, Danmarks Idrætsforbund og Københavns Energi. Udover disse 7 personer er der i følgegruppen plads til 2-3 personer mere fra eksempelvis lokale grundejerforeninger.

Varieret skov med enge, søer og moser, der giver gode betingelser for et alsidigt dyre- og planteliv. Om 100 år er denne vision sikkert blevet opfyldt. Denne vision er en vigtig del af formålet med at etablere de to skovområder i Hillerød Kommune. Derudover er formålet også at skabe grønne områder, der kan komme alle borgere til glæde i den nye Hillerød Kommune. Frederiksborg Statsskovdistrikt er begyndt at købe jord op og de første arealer bliver tilplantet i løbet af 2007. I alt får de to skovområder et areal på 1100 ha .

Processen med at udforme og tilplante skoven kommer til at løbe over mange år – måske flere hundrede år. Frederiksborg Statsskovdistrikt opkøber jordområder enkeltvis og det foregår på almindelige handelsvilkår. Der er ingen specielle forkøbsrettigheder eller eksproprieringsmuligheder – al handel kommer til at foregå frivilligt. Derfor er der lange udsigter til den endelige skov er færdig og der er ikke nogen der ved hvornår det bliver.

Hvordan den konkrete skov kommer til at se ud afhænger dels af de betingelser, der er for skovrejsningen og dels af hvilke ønsker borgere og interesseorganisationer har. Der er mange krav, der skal opfyldes ved skovrejsningen: der skal være en vis skovprocent, der er særlige områder og vandløb der stort set ikke må ændres på, fortidsminder, diger o.s.v. Men derudover er der mange muligheder for hvordan skovene skal indrettes: stier, ridestier, cykelstier, bålpladser, shelters, borde og bænke o.s.v. Her opfordres alle borgere og interesseorganisationer til løbende at komme med forslag til den konkrete indretning af skovene.

Hvis man ønsker at komme med forslag til skovenes udformning eller har spørgsmål til projektet kan man kontakte Niels Worm på Frederiksborg Statsskovdistrikt – eller  tlf.: 48465600.

Se program for borgermødet

Læs mere om den nye skov