Skævinge Skov skovrejsning

Skævinge Skov er et nyt skovrejsningsområde der rummer både lysåben skov og natur. Gørløse skov er under etablering øst for Gørløse og vil på sigt blive ca. 720 ha. 

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer jordopkøb i området og Naturstyrelsen sikrer at der ikke bruges pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Det sker for at beskytte drikkevandet til Hovedstadsområdet. 

 

Formål

Det primære formål er at sikre rent drikkevand, men området vil også udvikle sig til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv. Samtidig bidrager det til det nationale mål om at øge skovarealet i Danmark, oplagre C0og mindske brugen af fossile brændstoffer. 

Projektforløb 

Oversigtskort

Kort over skovrejsningsområde ved Skævinge. Skovrejsningsområdet: Orange stiplet linie. Grønt Skraveret område: Naturstyrelsens arealer. Blåt skraveret område: HOFORs areal.

Opkøb

HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) finansierer en stor del af jordopkøbet i området mod at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede stoffer, for at sikre rent drikkevand til Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen opkøber arealer indenfor skovrejsningsområdet hvis det er muligt, efterhånden som de bliver til salg. Afgrænsningen skal ses som et ønske på langt sigt. Naturstyrelsen står herefter for tilplantning og forvaltning af de nye skovområder. Hillerød Kommune tager, i kommuneplanen, stilling til hvor det er ønskeligt og ikke er ønskeligt at rejse skov, også ud fra landskabelige kriterier.

Skævinge Skov skovrejsning i billeder

Friluftsliv og borgerinddragelse

Naturstyrelsen indtænker, i samråd med borgene, forskellige friluftsfaciliteter og -muligheder i de nye skovområder. f.eks. stier, grillpladser, og hundeområder fordelt efter en overordnet prioritering. Færdsel på arealerne sker efter de generelle regler i statsskovene.

OfftmødeBjerggård

 

Kontakt

Ida Dahl-Nielsen

Specialkonsulent
Nordsjælland