Holbæk - skilte til fortidsminder

Projektet drejer sig om udskiftning af 2 eksisterende skilte i kommunen. De nye skilte skal være med til at formidle fortidsminderne på en mere spændende måde. Fortidsminderne omfatter Søtoftedyssen og en langdysse ved Axelholm.

colourbox

Kommune : Holbæk

Ansøger : Holbæk Kommune

Tilskud bevilliget : 70.500 kr