Bjergsted Bakker - skiltning og bænke

Projektarealet omfatter det fredede areal Bjergsted Bakker. Arealet er af kommunen udpeget som et areal af betydning for fritidsformål og landskab. Ved hjælp af informationstavler samt foldere om området vil projektet understøtte formidlingen af naturen i det fredede område. Projektet giver bedre muligheder for naturoplevelser og friluftsliv for borgere og turister.

colourbox

Kommune : Kalundborg

Ansøger : Kalundborg Kommune

Tilskud bevilliget : 55.500 kr

Projektet afsluttes senest : 19. januar 2012