Eskebjerg Vesterlyng - skiltning

Projektarealet omfatter både fredede arealer og fortidsminder. Der placeres infotavler på projekt-arealet i tilknytning til en allerede etableret fortidsmindesti og en vandreklitsti. Der udarbejdes foldere med information om området. Projektet giver bedre mulighed for naturoplevelser og friluftsliv for borgere og turister.

colourbox

Kommune : Kalundborg

Ansøger Kalundborg Kommune

Tilskud bevilliget : 177.000 kr

Projektet afsluttes senest : 18. januar 2012