Kongstrup Klinter - skiltning

Projektet omhandler formidling af det fredede område Kongstrup Klinter på sydkysten af Røsnæs. Der opstilles 3 informationsskilte i området og placeres en holder på skiltet til foldere med oplysninger om området.

colourbox

Kommune : Kalundborg

Ansøger : Kalundborg Kommune

Tilskud bevilliget : 26.000 kr.

Projektet afsluttes senest: 18. januar 2012