Ryaa, Skipper Klements Plads - et grønt samlingssted

Etablering af et grønt samlingssted midt i Ryaa for områdets borgere og gæster.

Den fysiske ramme omkring projektet er et 5000 m2 stort friluftsareal midt i Ryaa, som de seneste ca. 10 år har været anvendt som en primitiv sportsplads for byens børn og unge. Et stenkast fra arealet ligger efter sigende Skipper Klements barndomshjem, der i dag er et landbrug i privateje. Åen krydser Banestien få hundrede meter derfra. Formåler med projektet er at etablere et grønt samlingssted midt i Ryaa for områdets borgere og gæster

Foto: Jesper Ludvigsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes feb. 2010

Projekt titel

Skipper Klements Plads i Ryaa

Ansøger for projektet

Foreningen Skipper Klements Plads i Ryaa

Kontaktperson

Preben Dalgaard

Deltagere i partnerskabet

Jammerbugt Kommune. Friluftsrådet, Hvetbo Spareskasse, Borgerforeningen i Birkelse Initiativgruppen i Birkelse, Foren. Skipper Klement

Projektets samlede udgifter

556.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

278.000

Frivillige arbejdstimer

800