Skørbæk Hede

Projektet drejer sig om formidling af Skørbæk Hede fredningen i form af forbedrede besøgsforhold og informationstavler med vægt på formidlingen af naturtyper og kulturhistoriske forekomster på området. Skørbæk Hede rummer et særligt højt naturindhold samt resterne af en 2000 år gammel landsby. I området findes f.eks. rester af otte udgravede hustomter samt omkringliggende oltidsagre og fire gravhøje.

colourbox

Kommune : Aalborg

Ansøger : Aalborg Kommune

Tilskud bevilliget: 16.500 kr

Projektet afsluttes senest : 31-12-2011