Oens ved Horsens - skov og sø

Projektets formål er at etablere et naturområde mellem Oens landsby og industriområdet Horsens syd.

På et 7 ha stort område vil der blive rejst skov. I skoven etableres der stisystem og friarealer. Friarealerne bruges til et område med en sø, en frugtlund og en kælkebakke lavet af overskydende jord fra søen og stier. Etablering af bålsted med borde, bænke og shelter påtænkes.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Skoven er åben for alle, og man kan benytte de nyetablerede faciliteter, bålsted og bålhytte/shelters. 

 

Ansøger for projektet: Oens Skovrejsningslaug

Kontaktperson: Søren Holm

Tidsperiode: Projektet skal være afsluttet 29. april 2011

Deltagere i partnerskabet:

  • Oens Skovrejsningslaug
  • Oens Vandværk
  • Horsens Kommune

Projektets samlede udgifter: 248.850 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 121.750 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 31.625 kr.

Frivillige arbejdstimer: 610