Oens ved Horsens - skov og sø

Projektets formål er at etablere et naturområde mellem Oens landsby og industriområdet Horsens syd.

På et 7 hektater stort område vil der blive rejst skov. I skoven etableres der stisystem og friarealer. Friarealerne bruges til et område med en sø, en frugtlund og en kælkebakke lavet af overskydende jord fra søen og stier. Etablering af bålsted med borde, bænke og shelter påtænkes.

Colourbox

Ansøger for projektet: Oens Skovrejsningslaug

Kontaktperson: Søren Holm

Tidsperiode: Projektet skal være afsluttet 29. april 2011

Deltagere i partnerskabet:

- Oens Skovrejsningslaug

- Oens Vandværk

- Horsens Kommune

Projektets samlede udgifter: 245.375 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 121.750 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 31.625 kr.

Frivillige arbejdstimer: 120