Skovbyskoven - bynær skov

Projektets formål er at rejse bynær skov og etablere stier og aktivitetszoner. Området omdannes til ny natur, som skaber rum til aktivt friluftsliv, samtidig med at sårbare drikkevandsressourcer beskyttes.

Der etableres vildthegn, bord og bænke-sæt, stier anlægges og forbedres, og træningsfaciliteter opsættes. Derudover vil området give mulighed for udendørs undervisning for børnene på Skovbyskolen, blandt andet gennem inddragelse af skolen i plantearbejdet og i natur & teknik samt biologitimerne ved områdets sø.    

Ansøger for projektet: Projektforum Galten-Skovby

Kontaktperson: Lars Eg Hoppe

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Projektforum Galten-Skovby
  • Skanderborg Kommune
  • Skovby Vandværk
  • Skovbyskolen
  • Galten FS Fitness
  • Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg 

Projektets samlede udgifter: 454.800 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 86.800 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 78.500 kr.  

Frivillige arbejdstimer: 750