Knudsskov - skovgræsning

Projektets formål er at forbedre naturkvaliteten i den sydlige del af Knudsskov ved Vordingborg, herunder at forbedre levestedsforholdene for en række sjældne arter, bl.a. insekter, padder og flagermus. Endvidere at forbedre oplevelsesmulighederne for publikum i den meget besøgte skov og inddrage naturplejeprojektet i formidlingen af området. Og endelig at opbygge konkret erfaring med hensyn til naturpleje i forbindelse med projektet.

Projektet går ud på at genskabe lysåbne partier i en afvekslende kystnær skov, der indtil for 60 år siden var en åben græsningsskov / græsningsoverdrev. Det vil ske ved målrettet bekæmpelse af ørnebregne og genintroduktion af kreaturgræsning i et bredt samarbejde mellem ejer, myndighed og brugere af området.

colourbox

Ansøger for projektet: Vordingborg Kommune

Kontaktperson:Stefan Skov

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 1. november 2012

Deltagere i partnerskabet:

-Rosenfeldt Gods

- Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg

- Knudsskov Græsningsforening

- Jagtkonsortiet Knudsskov

- Vordingborg kommune

Projektets samlede udgifter: 119.035 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 59.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 454