Gulddysse Skov

Guldysse skov er et skovrejsningsprojekt ved Gundsø og Jyllinge, der rummer både skov, lysåben natur og historie

Læs vores naturguide for området her: Naturguide Guldysse Skov

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2000 - nu
Samarbejdspartnere Roskilde Kommune, HOFOR A/S og 6 lokale vandværker

Projektbeskrivelse

I 2000 blev det besluttet, at der på området skulle plantes en 220 hektar stor statsskov. Dette blev i 2015 nedjusteret til 198 ha. Skoven har i dag en størrelse på 133 ha og er tilplantet eller sået med en plantefordeling på 81% løvtræer, 12% nåletræer og 7% buske, med i alt 26 forskellige arter.

Da skoven er anlagt over flere omgange, med flere forskellig træarter og plantemetoder, fremstår skoven varieret, både i alder og struktur. Dette skaber flere levesteder for dyr og planter. For publikum fremstår skoven mindre ensartet og giver en bedre helhedsoplevelse.  

 

Formål
Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet
  • Forøge skovarealet i Danmark
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv
For publikum er det muligt at overnatte i skoven på den anlagte shelterplads i den nordlige del og på den primitive overnatningsplads tæt ved skovsøen, der ligger midt i skoven. Der er anlagt to hundeskove, en i den vestlige del og en i den østlige del. Her må hunden løbe frit, så længe den er under kontrol. Der er anlagt en 5,3 km lang MTB rute med start og slut ved p-pladsen, hvor Kærvangsstien møder Gulddyssevej. Der er et langt system af ridestier, som er forbundet med de åbne sletter, hvor det også er tilladt at ride fra ca. midt på sommeren. Frivillige fra Gulddysse Kulturgård har bygget en stor overdækket veranda til naturformidling for områdets lokale skoleklasser.  

Nyheder

Projektforløb

Insektsletten bliver etableret. Det er en 12 ha stor slette nord for Gundsømagle Parkvej i den vestligste del af skoven. Der er udlagt 8 store felter, hvor vi har plantet forskellige blomstrende buske. Der skal tages høslet på arealet,hvor der også er udlagt store sten. Tiltagene skal gøre forholdene for insekter særligt gode – insekterne er den organismegruppe, der er trængt mest tilbage i den danske natur.

 

Naturbasen bliver indviet. En gruppe på ca. 10 lokale seniorer har samlet penge ind via forskellige fonde og opført den naturskole – Naturbasen – som ligger ved siden af Gulddyssegård. Her kan skoleelever fra kommunen komme tæt på naturen i Gulddysse skov og få oplevelser og viden, som de ikke kan hente i klasseværelset. 

I perioden 2008 til 2009 er der på et større areal blevet sået eg sammen med korn. Kornet har fungeret som en beskyttende skærm for de små egeplanter, samt hjulpet dem godt i gang. Man opnår en besparelse, både økonomisk men også en CO2 besparelse, ved at så i stedet for at plante. Kornet modvirker ukrudt, dette sparer os for at harve, som vi gør ved traditionel plantning.

Det første forslag til et Mountainbike-spor blev tegnet, efter af KS Jyllinge Cycle Club havde henvendt sig.


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.28-10-2008

 

Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.10-09-2007
Incl. kortbilag med de nye arealer; tilplantningsplaner 2008-09; tegning af bålhytte m. shelter, justering af projektområdet


Oversigt over antal plantede træer og buske d.01-05-2007: Gulddysse plantestatus 2007

 

 

De første planter blev sat i jorden. Arealet udgjorde ca. 41 ha i slutningen af året og mere jord blev løbende opkøbt over de næste år. Der blev etableret hundeskove, først den i syd og senest den i nordøst. Bålpladserne blev planlagt, ligesom der her tidligt i forløbet blev planlagt at der på sigt skulle laves en ridesti. 


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.25-09-2001

I 2000 blev det besluttet at der på området skulle plantes en 220 hektar stor statsskov, i samarbejde med HOFOR A/S, Roskilde kommune og 6 lokale vandværker.


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.09-10-2000


Referat fra møde i skovrejsningsrådet d.20-06-2000

 

Kort over projektområdet

Kort over området. Her er markeret parkeringspladser, hundeskove, bålpladser og shelterplads. 

Kontakt

Jens Nielsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland