Snubbekorsskoven

I 2012 blev det besluttet at der skulle rejses skov på et område syd for Snubbekorsvejen i Høje-Taastrup Kommune

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2013-2014
Samarbejdspartnere Høje-Taastrup Kommune

Projektbeskrivelse

Snubbekorsskoven er et skovrejsningsområde syd for Snubbekorsvejen i Høje-Taastrup Kommune. Det rummer både skov og lysåben natur. Høje-Taastrup Kommune overdrog i 2013 arealet på 12,6 ha til Naturstyrelsen, så der kunne blive rejst skov på området.

Skoven domineres af egetræer, som udgør 44% og bøgetræer som udgør 28%. Derudover er der plantet ædelgran, lærk og skovfyr for at give variation og læ om vinteren. Der er også plantet brede skovbryn med blomstrende buske.

Der er 2 folde, der afgræsses med kvæg. Afgræsningen sikrer og forbedrer naturtilstanden på de lysåbne arealer.

Der er etableret grusbelagte stier i skoven, og det er tilladt for skovgæsterne at trampe deres egne trampestier væk fra skovvejen.

 

Formål
Formålene med skoven er mange:

  • Beskytte grundvandet. Området ligger over et vigtigt grundvandsmagasin
  • Skabe rekreative arealer til glæde og gavn for borgerne
  • Skabe mere natur og bedre biodiversitet
  • Skabe bæredygtig træproduktion
  • Forøge skovarealet i Danmark
  • Oplagre CO2

Publikum og friluftsliv

Der er offentlig adgang i skoven.
Grusvejen er til både gående og cyklende skovgæster. Hunde skal holdes i snor på hele området.

Der er lavet ekstra brede rabatter ved grusvejen, som der må rides på. Der må ikke rides på selve grusvejen, da det ødelægger vejoverfladen til stor gene for skovens andre brugere.

Nyheder

Projektforløb

I april 2014 plantede Naturstyrelsen 35.400 planter bestående af 19 forskellige arter af buske og træer.


 Snubbekorsskoven endelig plan 2014

I 2013 aftalte Naturstyrelsen og Høje-Taastrup Kommune, at der skulle etableres en lille statsskov syd for Snubbekorsvejen.


Referat fra offentligt møde Snubbekorsskoven 30-10-2013


Notat Snubbekorsskoven 14-1-2013.pdf

Kort over projektområdet

Kort over området, træarter og grusvejens forløb. Bemærk det kun er de farvede områder der ejes af Naturstyrelsen. 

Kontakt

Jens Nielsen

Skovfoged
Naturstyrelsen Midtsjælland