Projekttype Skovrejsning
Periode 2018-2022
Samarbejdspartnere Jammerbugt Kommune og Vandforsyningen for Brovst og Omegn
Økonomi Budget på 10 mio. DKK

Skovrejsning ved Brovst

Skovrejsningsprojeket ved Brovst er et partnerskabsprojekt mellem Vandforsyningen for Brovst og Omegn, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy. Den nye skov bliver på omkring 50 ha. og er beliggende lige udenfor Brovst mod nord og nordvest og ganske tæt på den gamle herregård Bratskov.

Skoven bliver en bynær ”vandværksskov”, der skal beskytte grundvand og vandreservoirer under Vandforsyningen for Brovst og Omegns boringer. Skov – og specielt løvskov, er en af de bedst kendte metoder til grundvandsbeskyttelse. Tilplantningen påbegyndes i 2018 og forventes færdiggjort i foråret 2019. 

I forbindelsen området plantes til vil der blive etableret i et sammenhængende vej- og stinet samt basale friluftsfaciliteter, således at der vil være adgang til området. Den nærmere indretning heraf ønskes drøftet med borgerne.

 

Projektforløb

Afholdelse af et offentligt møde omkring skovrejsningsprojektet

Tilpantningen påbegyndes

Tilplantningen færdiggøres

Løbende kulturpleje

Kort over projektområdet

På kortet ses de to områder der planlægges tilplantet henholdsvis nord og nordvest for Brovst.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider

Per Hyttel

Skovfoged