Slettingen - naturskole og kunstnerrefugium

Projektet omfatter opførelsen af to passivhuse, henholdsvis en naturskole og et kunstnerrefugium. I den gamle lade etableres udstilling om områdets natur- og kulturhistorie. Der laves en åbning i hver ende af laden, hvor Vestkystruten og Nordsøstien føres tværs igennem bygningen. Laden vil have funktion som informationscenter for både cyklister, ryttere og vandrere.

Derudover laves en ny lejrplads med shelters, bålplads og multtoilet, og naturgenopretning på 27 ha omkring bygningerne. Der etableres ti mindre vandhuller for at sikre levesteder for den sjældne løgfrø. Naturplejen vil give bedre forhold for de truede arter i området, såsom markfirben og rødrygget tornskade. Desuden formidles naturgenopretningen og naturen i foldere, samt afmærkede stier, plancher og naturudstillinger.

 

Ansøger for projektet: Hjørring Kommune

Kontaktperson: Laus Gro-Nielsen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juli 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Hjørring Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Islandshesteforening
  • University College Nordjylland
  • Grøn Guide Foreningen
  • Lystfiskeriforeningen Liver Å

Projektets samlede udgifter: 4.360.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 350.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 230