Sneptrupstien

Projektet handler om at forny dele af den gamle kirkesti mellem Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke, samt skabe en kulturhistorisk sti rundt om den 267 år gamle præstegård og i naturen omkring Sneptrup.

Projektet etablerer offentlig adgang til moseområdet Bredmosen, og skaber en forbindelses- og motionssti mellem Tebstrup, Sneptrup Præstegård og områdets skole, SFO og børnehave. Derudover er målet at skabe og demonstrere nye rammer, som kan styrke borgeres, foreningers og institutioners interesse for at lege, lære og motionere på kreativ vis i naturen. Stien kombinerer adgang til naturen med støttepunkter for motion, ophold og natur- og kulturformidling, såsom visualisering af bibelhistorier.

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Thomas Brandt Ebbesen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet 1. juni 2016

  •          Skanderborg kommune – Vej og Trafik
  •          Ovsted
  •          Tåning og Hylke Meningsråd
  •          Riis-Tebstrup Idrætsforening,
  •          Landsbyordningen Ejer Bavnehøj – skole, SFO og Børnehave

Projektets samlede udgifter: 2.199.290 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 250.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 250.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 500