Snubbekorsskoven i Høje-Taastrup

undefined

Fakta om Snubbekorsskovens tilblivelse:

I begyndelsen af 2013 aftalte Høje-Taastrup Kommune og Naturstyrelsen, at der skulle etableres en lille statsskov syd for Snubbekorsvejen.    

Kommunen ejede to arealer i området, og efter et mageskifte med en nabo blev kommunens areal samlet til et areal på 12,6 ha. Arealet blev den 31.12 2013 overdraget vedlagsfrit til Naturstyrelsen med henblik på, at Naturstyrelsen rejser statsskov på stedet. Formålet med skovrejsningen er at etablere et nyt rekreativt skov- og naturareal, som samtidig beskytter grundvandet og på længere sigt producerer træ.

Torsdag den 30. 2013 maj blev navnet, Snubbekorsskoven, offentliggjort af  borgmester Michael Ziegler samtidig med at der blev plantet 3 fuglekirsebær som symbol på , at Høje-Taastrup er en blomstrende kommune.

”Vi synes, at Snubbekorsskoven er et godt valg med skovens placering tæt på Snubbekorsstenen og den historie, der knytter sig til området – ifølge sagnet rejste Eskild Snubbe Hemmingsøn i 1230 et vejkors her”, sagde formand for Teknisk Udvalg Lars Prier ved navngivningen.

I efteråret samme år blev planen for tilplantningen og indretningen af den nye skov fastlagt. Naturstyrelsen havde efter drøftelse med kommunens skovråd udarbejdet et forslag, som blev drøftet på et offentligt møde den 30.10 2013. Efter mødet blev planen tilrettet, og den 23.4 2014 begyndte  tilplantningen med små nye træer og buske.

I løbet af april 2014 plantede Naturstyrelsen 35.400 planter bestående af 19 forskellige arter af buske og træer hvoraf  ege med 44 % og bøge med 28 % bliver de dominerende træarter. Mod nord kommer der et ekstra bredt skovbryn. 

Du kan læse mere om skoven i folderen:

Snubbekorsskoven. Kort om den nye statsskov

Yderligere information:

Naturstyrelsen: 

Jens Peter Simonsen, Obfuscated Email 72 54 32 64

Snubbekorsskoven - indretning og tilplantning

Referat af offentligt møde om Snubbekorsskoven den 30.10.2013