Søby Brunkulslejer - flytning af mindelunden

Flytning af mindelunden for de omkomne brunkulsarbejdere "hjem" i nærheden af Søby Brunkulsmuseum

Projektet skal styrke den samlede formidling af natur og kultur i det fredede brunkulsområder ved Søby.
Mindelunden for de omkomne brunkulsarbejdere skal flyttes "hjem" i nærheden af Søby Brunkulsmuseum, hvor formidlingen af anlægget og områdets specielle historie bedre kan understøttes til gavn for besøgende i området og museets publikum.

Foto: Mindelunden

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2008

Projekt titel

Flytning af mindelund

Ansøger for projektet

Søby Brunkulsmuseum

Kontaktperson

Hans Peter Rasmussen

Deltagere i partnerskabet

Søby Brunkulsmuseum
Herning Kommune, Natur og Grønne områder

Projektets samlede udgifter

280.180 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

140.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

125 timer