Sønderbæk ved Vestermølle

Projektet handler om restaurering af Sønderbæk ved Vestermølle i Skanderborg samt at skabe bedre adgang og formidling. Der skal skabes faunapassage forbi mølledammen ved Vestermølle til den opstrøms del af vandløbet, som udgør hovedparten af vandløbet. Der vil blive etableret et stryg som erstatning for et styrt på 2 meter ved Mølledammen, og de fysiske forhold i vandløbet vil blive forbedret ved udlægning af sten og grus.

Fotograf Jesper Ludvigsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes september 2010

Projekt titel

Sønderbæk ved Vestermølle

Ansøger for projektet

Skanderborg Kommune

Kontaktperson

Kaare Jensen

Deltagere i partnerskabet

Skanderborg Lystfiskerforening, Aktiv fritid, Friluftsrådet, Vestermølle Møllelaug, Destination Skanderborg, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter

558.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

279.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 101.200

Frivillige arbejdstimer

250