Sønderho Strandsø, Fanø - nye muligheder for naturoplevelser

Projektet handler om at forbedre biodiversiteten på Fanø, skabe nye muligheder for naturoplevelser og formidle disse oplevelser.

Projektet vil gennem lukning af vandløbet ud over stranden, genetablering af en sø med isolerede og rævesikre yngleøer og etablering af et fugleskjul kunne give muligheder for, at den i Danmark meget sjældne og truede ynglefugl sandternen kan få mulighed for at genetablere en ynglebestand på Fanø. Samtidig skal de gamle ørreddamme blotlægges, så det bliver muligt at formidle kulturhistorien om Danmarks første havdambrug.

Der skabes muligheder for en masse nye oplevelser af fugle- og dyrelivet i søen og fugleskjulet vil fungere som et fast formidlingspunkt, ikke bare for de almindelige besøgende, men også for Fanøs naturvejledere og private turguides. Skjulet skal også fungere som infosted for den øvrige truede og sårbare natur på Fanø og i resten af Nationalpark Vadehavet.

UPDATE: Projektet er nu afsluttet. Sønderho Strandsø blev anlagt i efteråret 2014. Nedenfor ses et par billede af Sønderho Strandsø.

Sønderho Strandsø set fra luften. Foto: John Frikke

Sønderho Strandsø. Foto: John Frikke

 

Ansøger for projektet: Fanø Kommune

Kontaktperson: Jacob Bay

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i juli 2015

Deltagere i partnerskabet:

  • Fanø Kommune
  • Fanøs Grønne Råd
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Ornitologiske Forening
  • Naturvejlederne på Fanø
  • Foreningen FanøNatur
  • SAND
  • Naturstyrelsen Blåvandshuk

Projektets samlede udgifter: 1.754.623 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 250.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 230