Sønderho Strandsø, Fanø - større biodiversitet

Indsats for større biodiversitet i området, bl.a. ved genskabelse af vandløb.

Projektets formål at skabe en større biodiversitet i området: Det skal se ved at genskabe et vandløb, at opgrave et vandreservoir, at oprense ørreddammene samt at afgrænsse området øst for vandløbet.

Åbne vandflader og afgrænsning betyder, og der vil komme nye fugle- og plantearter til området.

Fx vil en eller flere øer i vandreservoiret medføre, at der kommer en hættemågekoloni og måske vil den truede Sandterne også kunne yngle her.

Fotograf Lene Magner

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes okt. 2008

Projekt titel

Sønderho Strandsø

Ansøger for projektet

Agendagruppen, Fanø Kommune

Kontaktperson

Henning Gaden Jensen

Deltagere i partnerskabet

Agendagruppen, Fanø Kommune
Sønderho Borgerforening
Sønderho Jagtforening Danmarks Naturfreningsforening Fanø, Sønderho Strandejerforening
DOF Ribe
Foren. til bevarelse af Sønderho

Projektets samlede udgifter

1.722.070 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

550.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

70.000 kr.

Medfinansiering fra Danmarks Naturfredningsforening 25.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

1870 timer