Søndersø - væk med bjørneklo og gyldenris

Et demo-projekt for en koordineret indsats på tværs af ejerskab og interesser ved Søndersø, Furesø Kommune.

Et område ved Søndersø rummer store rekreative arealer med offentlig adgang. Her fortrænges de oprindelige planter og dyr af kæmpebjørneklo og gyldenris. Kommunen er derfor gået sammen med lokale partnere om en koordineret indsats for at bekæmpe disse såkaldte invasive arter effektivt.

Klar til at bekæmpe bjørneklo Foto: Kirsten Geertz-Hansen, DN Furesø

En ”Bjørnebande” af frivillige har hvert år bekæmpet bjørneklo i den tidligere Farum Kommune – og har store erfaringer med både metoder og med at inddrage private lodsejere. Erfaringerne herfra vil blive brugt, når de frivillige går i gang med at bekæmpe bjørneklo og gyldenris ved Søndersø.

Bjørneklo kan nemmest fjernes som små tidligt på året. Foto: Kirsten Geertz-Hansen, DN Furesø


Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2010

Projekt titel

Væk med bjørneklo og gyldenris

Ansøger for projektet

Furesø Kommune

Kontaktperson

Elisabeth Holst

Deltagere i partnerskabet

Værløse Naturplejeforening Koklapperne
Naturplejelaug Laanshøj
Danmarks Naturfredningsforening, Furesø Afdeling
Naturstyrelsen – Østsjælland
Københavns Energi
Kuben A/S
Private lodsejere
Furesø Kommune

Projektets samlede udgifter

1.274.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

300.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

102.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

1966 timer