Sofienlund - rekreativ oplevelsesskov

Med vision Sofienlund har Svendborg mulighed for at få bynære skov med enestående rekreative værdier. Visionen giver mulighed for at aflevere en grøn arv og ikke gæld til næste generation. Jo mere vi er vant til at færdes i naturen, jo gladere bliver de fleste af os for naturen.

Handicap tilgængelighed er indarbejdet

Ridning foregår på seperate ridestier

Mountainbike bane separeret fra gående

Cittaslow principper er indarbejdet i skovprojektet

Skoven omlægges til naturnær drift

Foto: Jesper Ludvigsen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2010

Projekt titel

Sofienlund - rekreativ oplevelsesskov

Ansøger for projektet

Foreningen Sofienlunds Fremme

Kontaktperson

Tom Skovløkke Jørgensen

Deltagere i partnerskabet

LAG Svendborg, Foreningen Sofienlunds Fremme, Svendborg Kommune, Brugerorganisationer: Mountainbike, Islandske heste, Skeifa spejder

Projektets samlede udgifter

2.096.467

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

250.000

Frivillige arbejdstimer

250