Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled - medlemmer

Høje-Taastrup Kommune:

Flemming Andersen

Vibeke Steen Heskjær

Kristel Helena Jelstrup Hansen

Ishøj Kommune:

Poul Jørgensen

Erling Skovgaard-Holm

Kroppedal Museum:

Linda Boye

Danmarks Naturfredningsforening:

Henning Kirkegaard

Friluftsrådet:

Kurt Sjøgreen

Danmarks Idræts-Forbund:

Gert Pedersen

Østlige Øers Landboforeninger:

Søren Nymann

Torslunde Bylaug:

Torben Mandrup

Reerslev-Stærkende Landsbylaug:

Nick Ziegler

Naturstyrelsen – Midtsjælland

Jens Peter Simonsen (formand)

Jens Nielsen