Skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled - medlemmer

Høje-Taastrup Kommune:

Ishøj Kommune:

Kroppedal Museum:

Danmarks Naturfredningsforening:

Friluftsrådet:

Danmarks Idræts-Forbund:

Østlige Øers Landboforeninger:

Torslunde Bylaug:

Reerslev-Stærkende Landsbylaug:

Naturstyrelsen – Midtsjælland