Sorø Søsti

Etablering af en 8,5 km. lang sti rundt om Sorø Sø muliggør en meget sønær, smuk og varieret rundtur

En 8,5 km. lang sti rundt om Sorø Sø muliggør en meget sønær, smuk og varieret rundtur, som er åben for offentligheden. Ejeren er Stiftelsen Sorø Akademi.

Stien er meget benyttet til cykel-, motions- og spadsereture uden det giver anledning til konflikter.

Den meget sønære beliggenhed betyder imidlertid også at stien flere steder ligger meget lavt, og derfor er mindre farbar i perioder af året.

Projektet handler om at gøre stien brugbar for det meget store antal brugere så vidt muligt året rundt.

Fotograf Mikkel Houmøller

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes 2008

Projekt titel

Sorø søsti

Ansøger for projektet

Stiftelsen Sorø Akademi

Kontaktperson

Jens Kristian Poulsen

Deltagere i partnerskabet

Stiftelsen Sorø Akademi
Sorø Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Pedersborg Gymnastik og Idrætsforening
Orienteringsklubben Sorø, Sorø Trælast
NCC Roads

Projektets samlede udgifter

510.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

252.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

550 timer