Sorte Egern på Langeland - genudsætning

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afd. på Langeland ønsker at genudsætte egern på Langeland. På fyn findes en særlig sort egernart, som er i fare for at blive opblandet med det ekspanderende røde egern. Ved at udsætte sorte egern på Langeland vil man kunne beskytte dem imod opblanding. For at sikre, at det er sorte egern der sættes ud skal de DNA testes inden udsætningen.

Brunt Egern. Fotograf Kell Lund

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2010

Projekt titel

Genudsætning af Sorte Egern på Langeland

Ansøger for projektet

Danmarks Naturfredningsforening

Kontaktperson

Bo Håkonsson

Deltagere i partnerskabet

Danmarks Naturfredningsforening, Statens Naturhistoriske Museum, Danmarks Miljøundersøgelser, Naturstyrelsen – Fyn

Projektets samlede udgifter

650.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

325.000

Frivillige arbejdstimer

1000