Sortemosen Naturprojekt

Formålet med naturplejen af Sortemosen er at opretholde mosens naturtilstand og den specielle fattigkærsvegetation som findes på de åbne hængesækflader. Sortemosen udgør en sjælden naturtype i regionen og på Sjælland i øvrigt, og har som sådan en stor bevaringsværdi.

Konkrete tiltag: Rydning af træer, skovning af kanttræer, tynding og forbedre adgangsforholdene.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes jan 2011

Projekt titel

Sortemosen naturprojekt

Ansøger for projektet

Allerød Kommune

Kontaktperson

Ole Dahlqvist Sørensen

Deltagere i partnerskabet

Allerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen

Projektets samlede udgifter

250.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

125.000

Frivillige arbejdstimer

200