Sperrestrup Skov - ved Ølstykke

En udvidelse af skoven med 100 ha er aftalt med Københavns Energi A/S og Egedal Kommune. 

Notat - Sperrestrup Skov

Planen om at udvide Sperrestrup Skov med ca. 100 ha  er opgivet.

Som følge af ny viden om grundvandsressourcen ved Egholm Kildeplads har HOFOR A/S opsagt aftalen i 2012. Egedal Kommune har efterfølgende meddelt, at kommunen ikke vil være en økonomisk aktiv part i projektet; og derfor har Naturstyrelsen opgivet planerne om at udvide Sperrestrup Skov.