Spor i landskabet - relancering

Spor i landskabet giver befolkningen mulighed for en anderledes natur- og kulturoplevelse i "Danmarks baghave". Igennem frivillig etablering af vandrestier på lodsejers jorder øges adgangen til den del af Danmark natur- og kulturlandskab, som under almindelige forhold er svært tilgængeligt. Spor i Landskabet er et samarbejde mellem brugerne af natur og ejerne af store dele af landskabet. Gennem lokalt engagement etableres stier og afholdes aktiviteter, som fremmer dialogen mellem landbruget og befolkningen. Over en femårig periode etableres 350 nye spor fordelt over hele landet.

Foto fra spor i landskabet

Fakta om projektet

Tidsperiode

Aflsuttes maj 2014

Projekt titel

Relancering af Spor i landskabet

Ansøger for projektet

Landbrugsraadet

Kontaktperson

Lone Rasmussen

Deltagere i partnerskabet

Landbrugsraadet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening

Projektets samlede udgifter

10.600.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

2.000.000

Frivillige arbejdstimer

94.500