Lyngbygaard Ådal - Sporet

"Sporet i Lyngbygaard Ådal”"er blevet til på initaitiv fra lokale foreninger og beboere, som gerne ville have adgang til det store, afsluttede naturgenopretningsprojekt ved Lyngbygaard Å. Planlægningsfasen har ført til en samlet prokjektbeskrivelse for et Spor i Landskabet med tilhørende faciliteter og formidling:

En ny rundtur fra Skovby med etablering af ny bro over Lyngbygaard Å samt placering af shelter i ådalen, afmærkning og formidling.

Revitalisering af eksisterende "Sporet ved Herskind" med fugletårn, parkering, nyt vådområde samt adgang til Lyngbygaard Å fra Herskind

Afmærkning af stier, sporfolder, A2-infotavler og fugletavler

Sporet i Lyngbygaard Ådal

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson:Bente Uhre

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest den 1. juni 2012

Deltagere i partnerskabet:

- Lodsejerrepræsentanter

- KFUM - spejderne i Herskinf

- Sjelle Bylaug

- Levefælleskabet Hertha

- Landsbyrådet Herskind-Skiveholme

- Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg

- Dansk Ornitologisk Forening

- Destination Skanderborg / Oplev Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter:800.793 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Tilskud fra friluftsrådet: 138.500

Frivillige arbejdstimer: 250