St. Lyngby Skovlaug

Projektet omhandler udvikling af St. Lyngby Skov med brugerdrevet natur- og friluftsområder, hvor formålet er at udvikle nye metoder for involvering af frivillige engagerede borgere samt anvendelse og pleje af områderne.

Projektet har oprettet en række underlaug; et hundelaug, et facilitetslaug, et stilaug, et græsningslaug og et biodiversitetslaug, som skal sikre bedre adgang til skoven for alle, øget biodiversiteten og mulighed for ophold, oplevelser og undervisning i skoven. Der etableres et handicaptoilet samt en lukket trailer med redskaber og værktøj til udvikling og pleje af skoven.

Ansøger for projektet: St. Lyngby Skovlaug

Kontaktperson: Ole Schouenborg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i april 2017

  • St. Lyngby Skovlaug
  • Kornmarkskolen
  • Hillerød Kommune

Projektets samlede udgifter: 358.300 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 93.600 kr.

Frivillige arbejdstimer: 870