St. Lyngby Skovlaug

Projektet omhandler udvikling af St. Lyngby Skov med brugerdrevet natur- og friluftsområder, hvor formålet er at udvikle nye metoder for involvering af frivillige engagerede borgere samt anvendelse og pleje af områderne.

Projektet har oprettet en række underlaug; et hundelaug, et facilitetslaug, et stilaug, et græsningslaug og et biodiversitetslaug, som skal sikre bedre adgang til skoven for alle, øget biodiversiteten og mulighed for ophold, oplevelser og undervisning i skoven. Der etableres et handicaptoilet, shelters, etablering af indhegning til afgræsning samt en lukket trailer med redskaber og værktøj til udvikling og pleje af skoven.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Etableringen har shelterne har skabt idelle rammer for skoler, foreninger og andre, hvor man kan lære om naturen i rammer, der giver ly for vind og vejr. Biodiversitetslauget har arrangeret naturoplevelser (Naturens dag, svampesamling), hvor der har været stor tilslutning med op til 100 personer. Nedenfor ses et billede af de nyetablerede shelters.

Foto: Poul Erik Schmidt

 

Ansøger for projektet: St. Lyngby Skovlaug

Kontaktperson: Ole Schouenborg

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i april 2017

  • St. Lyngby Skovlaug
  • Kornmarkskolen
  • Hillerød Kommune

Projektets samlede udgifter: 203.150 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr. 

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 93.600 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.245