St. Lyngby Skovlaug

Projektet handler om udvikling af Store Lyngby Skov med brugerdrevet natur- og friluftsområder, hvor formålet er at udvikle nye metoder for involvering af frivillige engagerede borgere samt anvendelse og pleje af områderne.

Projektet har oprettet en række underlaug; et hundelaug, et facilitetslaug, et stilaug, et græsningslaug og et biodiversitetslaug, som skal sikre bedre adgang til skoven for alle, øget biodiversiteten og mulighed for ophold, oplevelser og undervisning i skoven. Der er etableret et skovtoilet, shelters, en hundeskovshegning og en indhegning til afgræsning og lauget råder over redskaber og værktøj til udvikling og pleje af skoven.

Projektet er afsluttet, men lauget arbejder stadig aktivt videre. Etableringen har shelterne har skabt idelle rammer for skoler, foreninger og andre, hvor man kan lære om naturen i rammer, der giver ly for vind og vejr. Biodiversitetslauget har arrangeret naturoplevelser (Naturens Dag, svampeture, advendtsture), hvor der har været stor tilslutning med op til 100 personer.  

To shleters da de lige var bygget færdige.Foto: Poul Erik Schmidt

 

Ansøger for projektet: St. Lyngby Skovlaug

Kontaktperson: Poul Erik Schmidt

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i april 2017, men lauget arbejder stadig videre.

  • St. Lyngby Skovlaug
  • Kornmarkskolen
  • Hillerød Kommune

Projektets samlede udgifter: 203.150 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 100.000 kr. 

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 93.600 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.245