Følgegruppen

Projektets følgegruppe er nedsat i medfør af Århuskonventionen. Følgegruppen repræsentere de mange forskellige interesser, der er i projektet og er med til at sikre lokal forankring. Følgegruppen er et vigtigt forum for udveksling af informationer i forbindelse med projektets forløb. Følgegruppen holder møde med 6 -12 måneders interval hvor man inddrages i aktuelle problemstillinger og diskuterer, hvad der i øvrigt måtte være relevant i forhold til projektet.