Langesøådalen - sti

Projektet omhandler reetablering af en gammel hulvej. Vejen er i dag fuld af marksten, hvilket gør den ufremkommelig. For at lede publikum gennem området opstilles 2 egetræsstolper med 3-4 piktogrammer i hver ende af stien. Endvidere opstilles to informationstavler i A2 format på egetræs-stolper. Den ene placeres ved parkeringspladsen ved indgangen til området med information om adgangsmuligheder og oplevelser i området. Den anden placeres ved skrænten af Langsødalen med information om landskab, geologi, natur, hulvejen og voldstedet. Der opsættes også to vejviserskilte i området. colourbox

Kommune: Allerød

Ansøger: Allerød Kommune

Tilskud bevilliget: 128.500 kr

Projekt afsluttes senest: 18. jan. 2012