Himmelbjerget - sti nord om søerne

"Sti nord om søerne" har sit udspring af de grønne partnerskabsprojekter, der blev gennemført ved og omkring Himmelbjerget 2007-2009. Grundidéen er at skabe en sammenhængende vandresti nord om sørne og en krydsningsforbindelse over søerne, så de mange positive projektinitiativer syd for søerne hænger sammen med ditto nord for søerne og jernbanen. Forslaget til trace skal forhandles på plads med lodsejere langs ruten, som kobler en række eksisterende landskabsfredninger i et samlet oplevelsesforløb:

• Afmærket vandrerute fra Silkeborg Station til Ry Station

• CO 2 -neutral færgeforbindelse ved Svejbæk

• Ny stibro ved Marimunde

• Belægningsforbedring, borde/bænke, fugletårn, primitiv overnatning m.v.

• Afmærkning og formidling - folder, informationstavler, digital formidling m.v.

 

colourbox

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Hans Brok-Brandi

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest d. 21. nov. 2012

Deltagere i partnerskabet:

 • Silkeborg Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg
 • Destination Skanderborg
 • Oplev Søhøjlandet
 • Banedanmark
 • Brugsforeningen Tryg
 • Alling Beboerforening
 • Sejs-Svejbæk Lokalråd
 • Skyttehusets Camping
 • Lodsejerene Svend og Tove Vestergaard

Projektets samlede udgifter: 2.614.474 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 175.000 kr