Mogenstrup - sti

Formålet med dette projekt er at etablere et samlet stisystem i området omkring Mogenstrup, som alle kan benytte - både lokale og besøgende i området. Stien skal kunne anvendes til både familieture med klapvogn/barnevogn og til motionsprægede ture. Turen skal også bruges i formidlingsmæssigt øjemed.

Turen vil byde på mange forskellige naturoplevelser og landskabskarakterer med alt fra eng til skov og fra fladt landbrugsland til tunneldale/ådale.

colourbox

Ansøger for projektet: Øster sogns Beboerforening

Kontaktperson: Rene Abildgaard

Tidsperiode: Projektet senest udført d. 20. dec. 2011.

Deltagere i partnerskabet:

  • Øster Sogns Beboerforening (ØSB)
  • Mogenstrup Idrætsforening (MIF)
  • Seniorerne i Mogenstrup
  • Hjelm Hede Friskole (HHF)
  • Holstebro Kommune

Projektets samlede udgifter: 94.696 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 40.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 53.886 kr

Frivillige arbejdstimer: 300