Mogenstrup - sti

Formålet med dette projekt er at etablere et samlet stisystem i området omkring Mogenstrup, som alle kan benytte - både lokale og besøgende i området. Stien skal kunne anvendes til både familieture med klapvogn/barnevogn og til motionsprægede ture. Turen skal også bruges i formidlingsmæssigt øjemed.

Turen vil byde på mange forskellige naturoplevelser og landskabskarakterer med alt fra eng til skov og fra fladt landbrugsland til tunneldale/ådale.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af det færdige projekt.

Bænk ved åkanten. Fotograf: Mette Salkvist

Bro over afvandingskanal. Fotograf: Mette Salkvist

 

Ansøger for projektet: Øster sogns Beboerforening

Kontaktperson: Rene Abildgaard

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2011.

Deltagere i partnerskabet:

  • Øster Sogns Beboerforening (ØSB)
  • Mogenstrup Idrætsforening (MIF)
  • Seniorerne i Mogenstrup
  • Hjelm Hede Friskole (HHF)
  • Holstebro Kommune

Projektets samlede udgifter: 86.783 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 40.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 53.886 kr.

Frivillige arbejdstimer: 324