Bygholm Ege - sti-projekt

Formål med projektet:

- at øge tilgængelighed til eksisterende og kommende naturarealer, gennem anlæggelse af stier, broer, fugletårn og rastepladser.

- at øge mulighederne for friluftsliv og motion gennem udbygning af eksisterende stisystemer

- at formidle natur og kultur i Bygholm Enge gennem ture og informationsmateriale

colourbox

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Jan Kunstmann

Tidsperiode: Stier og friluftsfaciliteter vil blive anlagt i løbet af 2011. Formidling vil foregå løbende, og Danmarks Naturfredningsforening vil lave mindst 2 årlige formidlingsture frem til og med 2013.

Deltagere i partnerskabet:

- Horsens Kommune

- Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter: 1.606.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 200