Bygholm Enge - sti-projekt

Formålet med projektet er: 

  • at øge tilgængelighed til eksisterende og kommende naturarealer gennem anlæggelse af stier, broer, fugletårn og rastepladser.
  • at øge mulighederne for friluftsliv og motion gennem udbygning af eksisterende stisystemer.
  • at formidle natur og kultur i Bygholm Enge gennem ture og informationsmateriale.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et billede af en ny bro i Bygholm Enge.

Foto: Tony Bygballe

 

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Jan Kunstmann

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet den 21. februar 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Horsens Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter: 934.867 kr. 

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 200