Hellig Svends Kilde - sti

Projektet drejer sig om at skabe adgang herunder renovering af eksisterende sti, rydning af opvækst samt opsætning af en bænk ved det fredede fortidsminde Hellig Svends Kilde.


Kommune : Faxe

Ansøger : Vemmetofte Kloster

Tilskud bevilliget: 25.000 kr.

Projektet afsluttes senest : 17. december 2013