Uldum Kær - stier og formidling

Projekter arbejder for at forbedre eksisterende stier og formidling. Det skal ske via flere afmærkede ruter, samt nye formidlingsinitiativer, såsom guidekorps af frivillige og Uldum Mølles rolle som formidler af arkæologi og tørvegravning i området.

Der skal desuden opsættes flere borde og bænkesæt spredt i området til fri afbenyttelse af de besøgende.

 

Ansøger for projektet: Hedensted Kommune

Kontaktperson: Hans Jørgen Hvideland  

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juli 2014

Deltager i partnerskabet:

 • Ølholm Lokalråd
 • Uldum Kær Naturlaug
 • Uldum Mølle
 • Tørring Kanoudlejning
 • Uldum Højskole
 • Uldum Fællesråd
 • Hedensted Kommune
 • Tørring Teltplads
 • Naturstyrelsen Trekantsområdet
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Horsens Museum

 

Projektets samlede udgifter: 2.327.460 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 200.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 150.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300