Mossø - stier og formidling

Projektets overordnede formål er, at adgangen til og formidlingen af landskabet ved Mossø skal følge med udviklingen, og at kvaliteten af tilbuddene højnes. Der etableres derfor en sammenhængende rekreativ infrastruktur med tilhørende formidling.

Projektet omfatter etablering af flere afmærkede stier og belægningsforbedringer, borde-bænke sæt, formidling via tavler, folder og QR-koder, fitnessredskaber samt opbygning af et korps af lokale historiefortællere og supplering af udstillingen på Klostermølle.   

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et par billeder af et nyt bord-bænkesæt på Sukkertoppen og det nye isætningssted ved Klostermølle. 

Foto: Bendt Nielsen

Foto: Bendt Nielsen

 

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Bo Karlshøj Riis

Tidsperiode: Partnerskabet om Stier og formidling sydvest for Mossø blev indviet den 6. oktober 2018. Projektet blev endeligt afsluttet i december 2018.

Deltager i partnerskabet:

 • Horsens Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Nordvestgruppen
 • Friluftsrådet Søhøjlandskredsen
 • Danmarks Naturfredningsforening Horsens
 • Brædstrup Turistforening
 • VisitHorsens
 • VisitSkanderborg og BestigBjerge.dk
 • Oplev Søhøjlandet
 • Horsens Museum
 • Natur & Ungdom
 • GudenåSamarbejdet

Projektets samlede udgifter: 885.461 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 152.100 kr.

Frivillige arbejdstimer: min. 400