Mossø - stier og formidling

Projektets overordnede formål er, at adgangen til og formidlingen af landskabet ved Mossø skal følge med udviklingen, og at kvaliteten af tilbuddene højnes. Der etableres derfor en sammenhængende rekreativ infrastruktur med tilhørende formidling.

Projektet omfatter etablering af flere afmærkede stier og belægningsforbedringer, shelters ved Klostermølle, borde-bænke sæt, formidling via tavler, folder og QR-koder, fitnessredskaber, samt opbygning af et korps af lokale historiefortællere og supplering af udstillingen på Klostermølle.   

Ansøger for projektet: Horsens Kommune

Kontaktperson: Bo Karlshøj Riis

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. juni 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Horsens Kommune
  • Nordvestgruppen
  • Friluftsrådet Søhøjlandskredsen
  • Danmarks Naturfredningsforening Horsens
  • Brædstrup Turistforening
  • Visit Horsens
  • Oplev Søhøjlandet
  • Horsens Museum

Projektets samlede udgifter: 1.713.495 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 182.100 kr.

Frivillige arbejdstimer: 300