Nissum Fjord - stisystem

Etablering af stier, broer, informationskort og andre faciliteter der vil øge adgangen til Nissum Fjord.

Nissum Fjord netværkets formål er at arbejde for at fremme naturen ved Nissum Fjord. Adgangsgruppen har udarbejdet en plan for etablering af stier, broer informationskort og andre faciliteter der vil øge adgangen til fjorden.

Foto: colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes marts 2010

Projekt titel

Stisystem ved Nissum Fjord

Ansøger for projektet

Nissum Fjord Netværket

Kontaktperson

Kristine Kristensen

Deltagere i partnerskabet

Lemvig Kommune, Holstebro Kommune, Nissum Fjord Netværket

Projektets samlede udgifter

1.800.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

600.000

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

ansøgt om 750.000

Frivillige arbejdstimer

3.400