Mors - støttepunkt til udendørsliv

Projektets formål er primært at skabe et naturaktivitetsområde øst for den eksisterende skole - et område, som skal bruges som ude areal og som et rekreativt område. Det kan være som udgangspunkt eller som rasteplads ved diverse arrangementer, på vandreture mv.

Det er også tanken at foreninger kan bruge faciliteterne til bl. a. udendørs mødested, hyggeaftener, kurser i ude aktiviteter og meget mere. Det skal være et møde- og samlingssted for skole, lokalbefolkning og foreninger. (Området kommer til at ligge centralt for mange landsdelsforeninger, idet det ligger centralt mellem Thy, Hannæs, Mors og Salling).

Området ved Sundby Friskole bliver helt i særklasse – og der findes ikke noget lignende samlingssted i hele området. De unikke ved faciliteterne i området gør, at brugerniveauet spænder meget bredt – skolebørn, naturforeningsfolk, lokalbefolkning, vandrefolk, turister, børn og unge med særlige behov eller indvandrer og flygtninge grupper og meget mere.

Konkret etableres der bålhus og udelokale ( se vedlagte skitser) samt dam,  beplantning med træer. Der købes også udstyr til udeaktiviteter.

Støttepunkt til udendørsliv på Mors

Ansøger for projektet: Sundby Friskole

Kontaktperson: Astrid Muldvad

Tidsperiode: Færdigt senest 31. december 2012

Deltagere i partnerskabet:

-Sundby Friskole

- Thy Mors Husflid

- Sundby Mors samvirket

- Sundby Idrætsforening

Projektets samlede udgifter: 1.085.175 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 118.300 kr

Frivillige arbejdstimer: 1.250