Mors - støttepunkt til udendørsliv

Projektets formål er primært at skabe et naturaktivitetsområde øst for den eksisterende skole - et område, som skal bruges som udeareal og som et rekreativt område. Det kan som udgangspunkt være rasteplads ved diverse arrangementer, på vandreture mv.

Det er også tanken at foreninger kan bruge faciliteterne til bl.a. udendørs mødested, hyggeaftener, kurser i udeaktiviteter og meget mere. Det skal være et møde- og samlingssted for skole, lokalbefolkning og foreninger (området kommer til at ligge centralt for mange landsdelsforeninger, idet det ligger centralt mellem Thy, Hannæs, Mors og Salling).

Området ved Sundby Friskole bliver helt i særklasse, og der findes ikke noget lignende samlingssted i hele området. Det unikke ved faciliteterne i området gør, at brugerniveauet spænder meget bredt – skolebørn, naturforeningsfolk, lokalbefolkning, vandrefolk, turister, børn og unge med særlige behov eller indvandrer og flygtningegrupper og meget mere.

Konkret etableres der bålhus og udelokale samt dam og beplantning med træer. Der købes også udstyr til udeaktiviteter.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Bålhuset står nu færdigt og kan benyttes af alle.

Støttepunkt til udendørsliv på Mors

Ansøger for projektet: Sundby Friskole

Kontaktperson: Astrid Muldvad

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2014

Deltagere i partnerskabet:

  • Sundby Friskole
  • Thy Mors Husflid
  • Sundby Mors samvirket
  • Sundby Idrætsforening

Projektets samlede udgifter: 607.467 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 303.733 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 118.300 kr.

Frivillige arbejdstimer: 1.702