Siim/Ry Stationsby - StoRyTouren

Projektet er et formidlingsforløb knyttet til det eksisterende stinet i Siim/Ry Stationsby samt etablering af faciliteter i Siim Skov. Der etableres 30 fortællepunkter, som alle mærkes med 2D-koder og orienteringsløbskoder. Der udarbejdes både et orienteringsløbskort og et mere traditionelt turistkort over samtlige 30 fortællepunkter. Kortene udgives i folderform til distribution eller downloading. Der etableres også digital formidling.

Ole Malling

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Hans Brok-Brandi

Tidsperiode: Færdigt 4. kvartal 2010

Deltagere i partnerskabet:

- Skov- og Naturstyrelsen Søhøjlandet

- Skanderborg Kommune

- Dansk Orienteringsforbund

- Silkeborg Orienteringsforbund

- Kildebjerg Ry

- Friluftsrådets Søhøjlandskreds

- Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg

- Destination Skanderborg

- Oplev Søhøjlandet

Projektets samlede udgifter: 478.389 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 239.195 kr

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 124.672 kr

Frivillige arbejdstimer: 260