Siim/Ry Stationsby - StoRyTouren

Projektet er et formidlingsforløb knyttet til det eksisterende stinet i Siim/Ry Stationsby samt etablering af faciliteter i Siim Skov. Der etableres 30 fortællepunkter, som alle mærkes med 2D-koder og orienteringsløbskoder. Der udarbejdes både et orienteringsløbskort og et mere traditionelt turistkort over samtlige 30 fortællepunkter. Kortene udgives i folderform til distribution eller downloading. Der etableres også digital formidling.

UPDATE: Projektet er afsluttet.

Nedenfor ses et fortællepunkt på stien.

Foto: Bendt Nielsen

 

Ansøger for projektet: Skanderborg Kommune

Kontaktperson: Hans Brok-Brandi

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i oktober 2012

Deltagere i partnerskabet:

 • Naturstyrelsen Søhøjlandet
 • Skanderborg Kommune
 • Dansk Orienteringsforbund
 • Silkeborg Orienteringsforbund
 • Kildebjerg Ry A/S
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg
 • VisitSkanderborg
 • Skanderborg Museum
 • Oplev Søhøjlandet
 • Ry Håndværker- og Borgerforening
 • Folkeoplysningsudvalget i Skanderborg Kommune

Projektets samlede udgifter: 501.561 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 239.195 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 124.672 kr.

Frivillige arbejdstimer: 277