Solrød Strand - strandrensning

Indsats mod den voldsomme og tilbagevendende opblomstring af tang og alger

Projektet er foranlediget af et miljøproblem ved Køge Bugt med voldsomme og tilbagevendende opblomstring af tang og alger, der driver i land og rådner på Solrød Strand til stor skade for strandens natur, og de besøgende på stranden. Projektet går ud på at rense stranden for tang og alger, for derefter at behandle det på kommunens komposteringsanlæg for have/parkaffald.

Foto: Colourbox

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes dec. 2010

Projekt titel

Strandrensning, Solrød Strand

Ansøger for projektet

Solrød Strands grundejerforening

Kontaktperson

Hans Odder

Deltagere i partnerskabet

Solrød Strands grundejerforening, Solrød Kommune, Karlstrup Strands grundejerforening, Naturstyrelsen, Solrød Avis, Private, Radio Køge

Projektets samlede udgifter

933.000

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

466.500

Frivillige arbejdstimer

ca. 400