Spøttrup Sø og Borg - styrkelse af natur- og kulturlandskabet

Projektet har til formål at forbedre naturen, adgangen til og oplevelsen af naturen samt viden om naturen i området omkring Spøttrup sø, Spøttrup Borg og de tilstødende natur- og landskabsområder ud mod Limfjorden.

Følgende initiativer etableres:

- Græsnings projekt med økologisk stude.

- Sammenhængende stisystem i området. Forskellige typer stier vil blive oprettet: Vandre-, cykel-, og ridestier.

- Overnatningsfaciliteter: Shelters, bålplads, hestefold mm.

- Informationsbaser om områdets natur og kultur arv.

- Udvikling og afholdelse af arrangementer.

Ansøger for projektet: Skive Kommune, By- og Landsbyudvikling

Kontaktperson: Henrik Willadsen

Tidsperiode: Forventet etableret i 2013

Deltagere i partnerskabet:

- Skive Kommune

- Spøttrup borg

- Spøttrup Turistforening

- Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

- Forening for Sallin Studen

Projektets samlede udgifter: 950.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 150