Even Ådal

Kort over vådområde, Even Ådal

Kort over vådområde (røde ramme) plus skovrejsningen (de farvede flader)- klik her
for at se en større udgave af kortet

Even å dal ligger lige vest for Næstved, og åen løber ud i Karrebæk-kanalen.
Ved udløbet findes en ældre pumpestation, som holder dalen nogen-lunde tør i sommerhalvåret.
Rambøll har lavet en forundersøgelse som viser hvad der sker hvis man fjerner den eksisterende
pumpe ved udløbet og i stedet laver et stryg på 25 cm: så opstår der en sø på ca. 15 ha . Om
vinteren er søens størrelse mellem 20 og 25 ha bestemt af vandstanden i kanalen, og især i
tørre somre kan den blive meget lille.
Søen og det omgivende vådområde vil årligt fjerne ca. 7 tons kvælstof og 400 kg fosfor - og det
er absolut tilfredsstillende når man tager projektets størrelse (ca. 45 ha ) i betragtning.  Den vil
give gode yngleforhold for fugle og også være værdifuld for rastende fugle i træktiden.
Søen ligger lige op til den kommende statsskov Even, og der vil blive fin udsigt fra de mange
åbne partier i skoven ned over ådalen med søen.
Der er ikke afsat en ramme af miljø-mia’en til projektet.  Hvis lodsejerne fortsat er interesserede
i projektet vil vi dog søge de nødvendige tilladelser, lave rammeaftaler, m.v.  Ådalen medtages
også i VVM-redegørelsen for skovrejsningen ved Even.

Even ådal med vand

Even Ådal uden vand

Even ådal med og uden vand. Skovrejsningen sker på den grønne mark midt i billedet med vand
på.
Se Rambøll’s forundersøgelse her:

Rapporten

(pdf 2.1 MB)

Bilag 1


Oversigtskort

Bilag 2A


Tekniske anlæg

Bilag 2B


Tekniske anlæg

Bilag 3A


Drændybder nuværende forhold –
Sommer middel

Bilag 3B


Drændybder  nuværende forhold -
Vinter middel

Bilag 3C


Drændybder nuværende forhold –
Vinter max

Bilag 4A


Projektforslag

Bilag 4B


Projektforslag

Bilag 5A


Drændybder projektforslag –
Sommer middel

Bilag 5B


Drændybder projektforslag –
Vinter middel

Bilag 5C


Drændybder projektforslag –
Vinter max


(alle kortbilag er pdf ca 0,4 MB, dog er bilag 4 A og 4B ca 1.5 MB)