Oversigt over Natura2000-områder omkring Susåen

Habitatområder:

194  Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen

145  Holmegårds Mose

146: Rådmandshave

148: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og
Knudshoved Odde

Fuglebeskyttelsesområder:

91  Holmegårds mose og Porsmose

93  Tystrup-Bavelse Sø

81  Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde

Læs mere om de enkelte områder hos Naturstyrelsen www.blst.dk/Natura2000