Skovrejsningen omkring Næstved

Skovrejsningsområderne omkring Næstved

Skovrejsningsområderne omkring Næstved.

Skovrejsningen sker efter aftale mellem Næstved kommune og miljøministeren.
Næstved kommune leverer jorden (ca. 200 ha ), Naturstyrelsen sørger for plantning, stier, publikums-indretninger og hovedparten af driften og køber arealer til flere skov- naturarealer op ad kommmunens jord.  Skoven laves i tre etaper:

1)  Even   2007

2)  Vridsløse  2008

3)  Rønnebæksholm  2009

Der er nedsat et skovbrugerråd for Even som har holdt en række møder, og de første træer er plantet (af elever fra Digtervejens skole).  Den samlede plan for området fremlægges i denne måned, og tilplantningen sker forår 2008.

Skovbrugerrådet for Even i arbejde

Skovbrugerrådet for Even i arbejde

Læs mere om skovrejsningsprojektet her